Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ EN 55016-1-5:2023 (EN 55016-1-5:2015; A1:2017; AC:2020-09, IDT; CISPR 16-1-5:2014; A1:2016; COR1:2020, IDT)"Апаратура для вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Технічні вимоги та методи вимірювання. Частина 1-5. Майданчики для калібрування антен у діапазоні частот від 5 МГц до 18 ГГц"
  Цей стандарт установлює вимоги до майданчиків для калібрування в діапазоні частот від 5 МГц до 18 ГГц, які використовують для калібрування антени згідно з CISPR 16-1-6. Цей стандарт також установлює вимоги до опорних випробувальних майданчиків (REFTS), які використовують для валідації випробувальних майданчиків для перевіряння відповідності (COMTS) у діапазоні частот від 30 МГц до 1 000 МГц згідно з CISPR 16-1-4. Цей стандарт є базовим стандартом щодо ЕМС згідно з IEC Guide 107 «Електромагнітна сумісність. Настанова щодо розроблення нормативних документів з електромагнітної сумісності».
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.

 • ДСТУ EN IEC 60947-3:2022 (EN IEC 60947-3:2021, IDT; IEC 60947-3:2020, IDT) "Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 3. Вимикачі, роз’єднувачі, вимикачі-роз’єднувачі та їхні комбінації з плавким запобіжником"
  Цей стандарт поширюється на вимикачі, роз’єднувачі, вимикачі-роз’єднувачі та їхні комбінації з плавкими запобіжниками, а також на їхнє спеціальне приладдя, що застосовують у колах розподілення електроенергії та колах електродвигунів, номінальна напруга яких не перевищує
  1 000 В змінного струму чи 1 500 В постійного струму. Цей стандарт не поширюється на апарати, що входять до сфери застосування стандартів IEC 60947-2, IEC 60947-4-1 та IEC 60947-5-1. Окремі вимоги до вимикачів, роз’єднувачів, вимикачів-роз’єднувачів та їхніх комбінацій з плавкими запобіжниками для застосування в фотоелектричних (ФЕ) системах постійного струму наведено в додатку D. Спеціальні вимоги до низьковольтної комутаційної апаратури, призначеної для приєднання алюмінієвих провідників, наведено в додатку Е. Настанови щодо вимірювання втрат потужності наведено в додатку F. Цей стандарт не містить додаткових вимог, необхідних для електричного обладнання для вибухонебезпечних газових середовищ.
  Цей стандарт установлює:
  а) характеристики обладнання;
  b) умови, які застосовують до обладнання з посиланням на:
  1) функціювання та поведінку під час нормального обслуговування;
  2) функціювання та поведінку у разі визначених аномальних умов, наприклад короткого замикання;
  3) діелектричні властивості;
  c) випробування для підтвердження дотримання цих умов та методи, прийняті для цих випробувань;
  d) інформацію стосовно марковання обладнання чи надану виробником, наприклад у каталозі.
  Конкретні пункти, які потребують узгодження між користувачем і виробником, визначено в додатку B.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.
  Кількість сторінок документу = 102

 • ДСТУ EN 1856-1:2023 (EN 1856-1:2009, IDT) "Конструкції для видалення димових газів. Вимоги до металевих димових труб. Частина 1. Складові вироби систем видалення димових газів"
  Цей стандарт установлює вимоги щодо експлуатаційних характеристик складників одностінних та багатостінних систем видалення димових газів із жорсткими металевими газоходами (секцій, фітингів та кінцевих випускних пристроїв димової труби, зокрема опор) із номінальним діаметром до 1 200 мм включно, використовуваних для відведення продуктів згоряння від опалювальних приладів в атмосферу назовні. Стандарт також установлює вимоги щодо маркування, інструкцій виробника, інформації щодо складника та оцінювання відповідності. На металеві газоходи і металеві з’єднувальні труби газоходу, яких не стосується цей стандарт, поширюється EN 1856-2:2009.
  Цей стандарт не поширюється на структурно самостійні (вільно встановлені або самонесні) димові труби.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ EN 55016-2-4:2019 (EN 55016-2-4:2004, IDT; CISPR 16-2-4:2003, IDT) "Апаратура для вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Технічні вимоги та методи вимірювання. Частина 2-4. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання несприйнятливості"
  Цей стандарт
  є базовим стандартом, який установлює методи вимірювання несприйнятливості щодо явищ ЕМС у діапазоні частот від 9 кГц до 18 ГГц.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.
  Кількість сторінок документу = 32

 • ДСТУ ISO/TR 25901-1:2024 (ISO/TR 25901-1:2016, IDT) "Зварювання та споріднені процеси. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни"
  Цей національний стандарт, прийнятий методом передруку, — ідентичний щодо ISO/TR 25901:2016 (версія en) «Welding and allied processes — Vocabulary — Part 1: General terms». У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. Зважаючи на потреби користувачів, до цього стандарту внесено таку редакційну зміну: - долучено довідковий додаток НА, у якому подано переклад українською мовою тексту ISO/TR 25901-1:2016
  .
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44), Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ 8162:2015 "Зелень деревна. Технічні умови"
  Цей стандарт поширюється на зелень деревну, яку використовують у свіжозаготовленому вигляді в раціонах сільськогосподарських тварин і птиці, а також яка є сировиною для виготовлення вітамінного борошна, з подальшим використанням у годівлі тварин. Цей стандарт установлює вимоги щодо якості зелені деревної.
  Розробник: Інститут тваринництва Української академії аграрних наук (ІТ УААН).
  Стандарт набув чинності:  2017-01-01.

 • ДСТУ 8181:2015 "Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Вимоги до проведення збиральних робіт у кормовиробництві"
  Цей стандарт установлює загальні вимоги до проведення збиральних робіт у кормовиробництві на радіоактивно забруднених територіях. Цей стандарт призначено для суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом і використанням кормів для годівлі великої рогатої худоби на радіоактивно забруднених територіях. Цей стандарт рекомендовано застосовувати на радіоактивно забруднених територіях, де згідно з чинним законодавством дозволено ведення сільськогосподарського виробництва за умови радіоекологічного контролювання одержуваної продукції.
  Розробник: ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України».
  Стандарт набув чинності:  2018-01-01.

 • ДСТУ ISO/IEC TR 29181-5:2016 (ISO/IEC TR 29181-5:2013, IDT) "Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 5. Безпека"
  Цейстандарт описує проблеми сучасної мережі та вимоги щодо мережі майбутнього в контексті безпеки. Цей стандарт переважно визначає:
  — проблеми сучасної мережі в умовах безпеки;
  — вимоги для підтримання безпеки в мережі майбутнього.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20), Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем.
  Стандарт набув чинності:  2018-01-01.

 • ДСТУ ISO/IEC 9834-3:2016 (ISO/IEC 9834-3:2008, IDT) "Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Процедури роботи органів реєстрації в системі OSI. Частина 3. Реєстрація гілок дерева ідентифікаторів об’єктів, розміщених нижче високорівневої гілки, що адмініструється сумісно ISO та ITU-T"
  Цей стандарт визначає процедури додавання або модифікації записів у Реєстрі гілок під гілкою верхнього рівня з початковим цілочисловим значенням 2 і для опубліковування таких записів.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20), Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем .
  Стандарт набув чинності:  2018-01-01.

 • ДСТУ EN 61000-4-21:2012 (EN 61000-4-21:2011, IDT; IEC 61000-4-21:2011, IDT) "Електромагнітна сумісність. Частина 4-21. Методики випробування та вимірювання в ревербераційних камерах"
  У цьому стандарті розглянуто випробування на несприйнятливість та навмисні чи випадкові емісії завад електричного та/або електронного обладнання та випробування ефективності екранування в ревербераційних камерах. Цей стандарт установлює необхідні процедури випробування для проведення таких випробувань. Розглянуто лише випромінювані явища. Призначеність цього стандарту - встановити загальну основу для використання ревербераційних камер для оцінювання якості функціювання електричного та електронного обладнання під час впливу радіочастотних електромагнітних полів і для визначення рівнів радіочастотного випромінення, випромінюваного електричним та електронним обладнанням.
  Цей стандарт не призначено для визначення випробувань, які треба застосовувати до конкретної апаратури чи системи. Головна мета стандарту - дати загальну базову інформацію всім зацікавленим технічним комітетам IEC у зазначеній сфері діяльності. Технічні комітети, діяльність яких стосується випробувань з ЕМС, повинні обирати норми емісії завад і методики випробувань за погодженням із CISPR. Технічні комітети у зазначеній сфері діяльності є відповідальними за вибір випробувань на несприйнятливість і норм випробувань на несприйнятливість, які будуть застосовувати до їхнього обладнання.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.
  Кількість сторінок документу = 115


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.