Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! Пропонуємо на акційних умовах придбати до 01.06.2018 р. базу даних "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу», і Технічних регламентів Митного союзу" для ІС «Леонорм-інформ» з щомісячним оновленням цієї бази даних на 2018 рік ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

ЛИСТ

 

від 02.08.2004 р. N 25/9-18/9589-ЕП

Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць 


В доповнення до листа Держмитслужби від 17.05.2004 N 25/2-9-16/6196-ЕП

 

З метою надання методичної допомоги особовому складу митних органів, який безпосередньо здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, надсилаємо в якості довідкової зведену таблицю видів контролів, передбачених статтею 27 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV.

Додаток: на 1 арк. (файл control_dod_v12_2).

Директор Департаменту
організації митного контролю
 


С. М. Сьомка
 


Додаток 


Результати здійснення видів контролю, передбачених статтею 27 Митного кодексу України

 

 

Види контролю 

Нормативні акти, що регулюють питання контролю 

Хто здійснює контроль 

Місце контролю та результати контролю 

На кордоні 

При митному оформленні у внутрішній митниці 

На кордоні 

При митному оформленні у внутрішній митниці 

Санітарно-
епідеміологічний 

ЗУ від 24.02.94 N 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"; ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб"; ПКМУ від 22.06.99 N 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні"; ПКМУ від 24.04.99 N 696 "Про затвердження Правил санітарної охорони території України"; наказ МОЗ від 09.10.2000 N 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", лист МОЗ України від 02.10.2001 N 5.10/684. Наказ МОЗ від 15.03.2001 N 97 "Про затвердження Порядку проведення медичного (санітарного) огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України". 

Санітарно-карантинні підрозділи (відділи, пункти) відповідних установ державної санітарно-епідеміологічної служби 

Експертні підрозділи заклади (установ) державної сан.-епідем. служби Укр. або комісії, які утворюються головним держ. санлікарем з числа провідних науковців, які працюють у відповідній галузі медицини  

Проставлення штампів на товаросупровідних документах: "ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ ДОЗВОЛЕНО", "ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ ЗАБОРОНЕНО", "ВВЕЗЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЮ (ВИКОРИСТАННЯ) ДОЗВОЛЕНО", "ВВЕЗЕННЯ ДОЗВОЛЕНО БЕЗ ПРАВА РЕАЛІЗАЦІЇ (ВИКОРИСТАННЯ)" 

Штамп "ВВЕЗЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЮ (ВИКОРИСТАННЯ) ДОЗВОЛЕНО" та/або письмовий санітарно-гігієнічний висновок 

Ветеринарний 

ЗУ від 25.06.92 N 2498-XII "Про вет. медицину"; ЗУ N 486-IV від 06.02.2003 "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"; ПКМУ від 02.03.98 N 264 (Положення про рег. службу держ. вет. контролю на держ. кордоні та транспорті); ПКМУ від 30.05.96 N 584 "Про заходи запобігання виникненню небезпечних захворювань тварин"; наказ Головн. держінс. вет. мед. Укр. від 27.12.99 N 49 (Поряд. проп-ку вант., підконтрольн. Службі держ. вет. мед., через держ. кордон Укр.)  

Головними держ. інспекторами вет. мед. регіон. служб держ. вет.-сан. контролю та нагляду на держ. кордоні та трансп., їх заст. та держінсп-ми ветмедицини 

Експертні підрозділи заклади (установи) державної служби ветеринарної медицини 

Проставлення штампів на товаросупровідних документах: "Вивантаження та митне оформлення під прикордонним держветконтролем"; "Експорт дозволено"; "Транзит дозволено" 

Наявність вет. свідоцтва за формою Ф-2. При ввезенні тварин - наявність вет. свідоцтва за формою Ф-1 

Фітосанітарний 

ЗУ від 30.06.93 N 3348-XII "Про карантин рослин", наказ Головної інспекції з карантину рослин від 25.09.96 N 72 (Правила фітосанітарного контролю на державному кордоні України), наказ Мінагрополітики від 06.08.2002 N 65 "Про затвердження Правил фітосанитарного контролю деревини та виробів з неї"  

пункти карантину рослин - державні інспектори з карантину рослин 

Державна інспекція з карантину рослин Республіки Крим, прикордонні обласні або обласні і міські інспекції з карантину рослин, лабораторії та обласні фумігаційні загони 

Ввозяться при наявності карантинного дозволу на імпорт (транзит), фітосанітарного сертифіката (країни-експортера). Проставлення штампів на товаросупровідних документах: "Перевірено, карантинних об'єктів не виявлено. Ввезення в Україну дозволено. Карантинний дозвіл N" "Вантаж затримано. Відсутні фітосанітарні документи" "Перевірено, карантинних об'єктів не виявлено. Транзит по Україні дозволено." "Перевірено, виявлені карантинні об'єкти. Вантаж повернуто." "Перевірено, виявлені карантинні об'єкти: Вантаж затримано." "Вантаж підкарантинний (підконтрольний). Проведення митного догляду в присутності держінспектора з карантину рослин за місцем призначення." 

У пунктах призначення підкарантинні і підконтрольні матеріали підлягають вторинному карантинному догляду, а митне оформлення - при наявності письмового погодження державного інспектора фітосанітарної служби  

Екологічний 

ЗУ від 05.05.99 N 619-XIV "Про металобрухт"; ЗУ 02.03.95 N 86/95-ВР "Про пестициди і агрохімікати"; ПКМУ від 17.11.2001 N 1520 "Про затвердж. Положення про Держ. еко. інспекцію", ПКМУ 20.03.95 N 198 "Про здійсн-ня еко. контролю в п/п через держ. кордон"; ПКМУ від 13.07.2000 N 1120 "Про затвердж. Полож-ня про контроль за транскордон. перевезен-ми небезпеч-х відходів та їх утиліз./видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"; ПКМУ 20.06.95 N 440 "Про затвердж. Порядку одерж. дозволу на вироб-во, зберіг., трансп., використ., захорон., знищ. та утилізацію отруйн. реч-н, у т. ч. токсичних пром. відходів, прод-ів біотехнології та ін. біологічн. агентів";  

Відділ служби еколог. контролю на митн. кордоні України Головної державної екологічної інспекції Мінекобезпеки; Відділи екологічн. контролю на митному кордоні - Рескомприроди Автономної Республіки Крим, держуправлінь екобезпеки в областях, мм. Києві та Севастополі, держінспекцій охорони Чорного та Азовського морів; пости екологічного контролю територіальних органів Мінекобезпеки у п/п через держкордон та у зоні діяльності регіональних митниць і митниць 

Проставлення штампів на товаросупровідних документах: "Ввіз/вивіз дозволено", "Ввіз/вивіз заборонено", "Підлягає екологічному контролю за місцем надходження" 

Штамп "Ввіз/вивіз дозволено" на товаросупровідних документах 

Радіологічний 

Наказ Мінекобезпеки від 08.09.99 N 204 "Про затвердж. Положення про еколог. контроль у п/п через держ. кордон та в зоні діяльності рег. митниць і митниць", ПКМУ "Про переліки товарів, ЕК та ІМ яких підлягає ліцензуванню і на які встановлено квоти", ПКМУ від 02.07.98 N 999 "Про затвердж. Порядку здійснення еколог. контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Мінекоресурсів", наказ Мінекоресурсів від 15.05.2000 N 27 "Про затвердж. Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у п/п через держ. кордон та на митн. території Укр.", лист ДМСУ від 16.01.2003 N 11/4-09-609-ЕП "Про застосування печаток та штампів"; ПКМУ від 02.06.2003 N 813 "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу" 

Штамп "Радіологічний контроль" застосовується для вантажів, що не підлягають екологічному контролю 

Переміщення культурних цінностей 

ЗУ від 21.09.99 N 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей". Наказ Мінкультури від 22.04.2002 N 258 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України"  

Рішення щодо вивезення, видачу свідоцтва приймається Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей (ДСКПКЦ) через державний кордон України або уповноваженим цієї служби на підставі висновку державної експертизи та перевірки наданих документів. Здійснює контроль на кордоні мистецтвознавець, у разі його відсутності - посадова особа митного органу  

При ввезенні культурних цінностей подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. При вивезенні, тимчасовому вивезенні - свідоцтво, переліки культурних цінностей та їх фотографії. На звороті цих документів посадова особа ДСКПКЦ проставляє штамп "Дозволено до вивезення з України" з підписом, а на переліках та фотографіях ще проставляється номер та дата виданого свідоцтва  

Нормативні акти, спільні для всіх видів контролю 

Ст. 27 МКУ; ст. 18 ЗУ від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність"; ЗУ від 17.07.97 N 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту с/г продукції", наказ Держкомітету у справах охорони держкордону Укр., ДМСУ, МОЗ України, Мінтрансу України, Мінагрополітики України, Мін. культури і мистецтв України, Мінекології та природних ресурсів України від 03.04.2002 N 49/180/131/225/103/193/133 "Про визначення п/п (пунктів контролю) через держкордон, у яких, крім прикордонного і митного контролю, здійснюються інші види контролю"; ЗУ від 04.11.99 N 1212-XIV "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України", ПКМУ від 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон", ПКМУ від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" 


____________


Назад Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені